nieuws

 
 
 
 
 

Wat er verandert is sinds 2010 voor gastouders en gastouderbureaus.


Er zijn hogere eisen voor gastouders en  gastouder bureaus opgesteld.

Als ze aan alle eisen voldoen worden ze op genomen in het landelijk register voor de kinderopvang.  

 Is de gastouder en gastouder bureau geregistreerd dan kunnen de ouders een vergoeding aan vragen bij de belasting.

Die bekijkt naar aan leiding van het inkomen hoeveel  vergoeding de ouders  krijgen voor de opvang. 


 De gastouder moet minimaal een MBO 2 helpende (zorg en) welzijn diploma hebben  en  een geldig EHBO certificaat.

Deze certificaat moet elk jaar herhaalt worden,  ook moeten de gastouder en hun huisgenoten ouder dan 18 jaar een verklaring omtrent  gedrag hun bezit hebben. 

Deze wordt door de gemeente  afgegeven Mits er geen juridische  dwalingen zijn begaan. 

Ook komt de GGD het huis van de gastouder condoleren op eventuele gevaren voor de kinderen. 

En kijkt de papieren na die de gastouder in het bezit moet  hebben. 


Het gastouderbureau moet er op toe zien dat de gastouder zich aan de regels houd Bijvoorbeeld een geldig EHBO diploma, evaluatie gesprekken over de opvang 

Het gastouderbureau register de uren die aan de gastouder  wordt uit betaald Het gastouderbureau heeft tegenwoordig een cahiers functie.

Dit houd in dat de ouder het bureau betaalt  en het bureau betaald de gastouder 

De belasting en de GGD kunnen dit controleren. 

Dit om is fraude te ver komen